เรื่องที่ควรและไม่ควรทำกับแบตเตอรี่ บุหรี่ไฟฟ้า

เรื่องที่ควรและไม่ควรทำกับแบตเตอรี่ บุหรี่ไฟฟ้า

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเกี่ยวกับแบตเตอรี่ หรือถ่านบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งการใช้งาน บุหรี่ไฟฟ้า แน่นอนว่าจะต้องจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาขุมพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้มาจากตัวขอบแบตเตอรี่ โดยในบุหรี่ไฟฟ้าจะใช้แหล่งพลังงานของแบตเตอรี่ 2 แบบ ได้แก่ แบตเตอรี่ในตัวหรือแบตเตอรี่ภายนอก ที่เรียกว่า ถ่านชาร์จ ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นไหน เพราะในแต่ละรุ่นก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แตกต่างกัน  ถ่านบุหรี่ไฟฟ้า หรือ แบตเตอรี่ ถือเป็นแหล่งพลังงานหนึ่งเดียวของบุหรี่ไฟฟ้าโดยบุหรี่ไฟฟ้าที่มาพร้อมแบตในตัวและบุหรี่ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้แบตภายนอกค่อนข้างที่จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันและมีการใช้งานที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะในเรื่องของกำลังการจ่ายไฟ แต่รู้หรือไม่ว่า การใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำร้ายอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลงได้หากใช้งานไม่ถูกวิธี

ไม่ควรใช้อแด็ปเตอร์ของมือถือแบบชาร์จเร็วกับบุหรี่ไฟฟ้าโดยตรง

กรณีการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ในตัวของมันเอง การใช้ที่ชาร์จแบบชาร์จเร็ว ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของการใช้งานอายุของแบตเตอรี่ได้สูงมาก เพราะถึงแม้ว่าทางค่ายผู้ผลิตจะเคลมว่าชาร์จเร็วแต่แบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้า ไม่สามารถรองรับการชาร์จเร็วได้เหมือนมือถือ ดังนั้นการชาร์จด้วยอแด็ปเตอร์ของมือถือที่ชาร์จไฟได้เร็วและแรงจึงทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ได้เร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับการเลือกอแด็ปเตอร์ที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้าแบบแบตในตัว ควรเลือกเป็นอแด็ปเตอร์ที่มีการจ่ายไฟอยู่ที่ 2 แอมป์ หรือต่ำกว่า เพื่อเป็นถนอมประจุไฟให้กับแบตเตอรี่มากที่สุดอีกด้วย  ตัวเครื่องของบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาให้ชาร์จผ่านตัวเครื่องโดยตรง ถึงแม้จะมีช่องสำหรับ USB แต่ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ชาร์จไฟแบบสมบูรณ์คล้ายว่าเอาไว้ยามฉุกเฉินจริง ๆ ค่อยใช้จะดีกว่า เพื่ออายุการใช้งานของถ่านบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีที่สุด ส่วนการชาร์จบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีคือการถอดถ่านออกมาชาร์จไฟกับอุปกรณ์เฉพาะอย่าง รางชาร์จซึ่งจะสามารถจ่ายไฟและประจุพลังงานได้อย่างเสถียรกว่าและต่อเนื่องกว่าการชาร์จถ่านผ่านตัวเครื่องโดยตรง นั่นเอง

การชาร์จแบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้าทุกครั้งควรชาร์จให้เต็ม

เรื่องที่ควรและไม่ควรทำกับแบตเตอรี่ บุหรี่ไฟฟ้า

บางเวลาที่เรารีบเร่ง เราอาจชาร์จอุปกรณ์ของเราได้ไม่เป็น 100% บอกว่าอย่าทำแบบนั้นบ่อย ๆ เพราะการชาร์จบุหรี่ไฟฟ้าให้เต็มเสมอ เปรียบเหมือนการกระตุ้นให้ประจุของแบตเตอรี่ได้มีพลังงานใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่ก็ไม่ควรชาร์จไฟจนนานเกินไป เมื่อแบตเตอรี่เต็ม 100% ก็ควรถอดที่ชาร์จออกทันที เพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้อย่างยาวนานนั่นเอง แบตเตอรี่มีความอ่อนไหวในเรื่องใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นละอองน้ำ ความชื้น ความร้อน ไม่ควรที่จะนำแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งแบบภายในและภายนอกไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เพราะนอกจากจะทำให้อุปกรณ์เสียได้แล้ว อาจร้ายแรงถึงขั้นที่แผงแบตเตอรี่ลัดวงจร ถือว่าอันตรายต่อตัวผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก การดูแลรักษาแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกับการดูแลแบตเตอรี่ทั่วไป หากเข้าใจถึงหลักการใช้งานอยู่แล้ว  อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ย่อมอยู่ได้นานกว่าการที่ไม่ดูแลรักษาอย่างแน่นอน