การสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ทำให้เกิดโรคหอบหืด

การสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ทำให้เกิดโรคหอบหืด

          บุหรี่ไฟฟ้า ได้รับบทบาทผู้ร้ายในสายตาของคนทั่วไป สื่อต่างๆ ได้มีการโปรโมทว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ทั้งที่ไม่เป็นความจริงเลย บทความนี้มีอีกหนึ่งการวิจัยที่จะช่วยให้คุณเบาใจลงได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ผู้ร้ายในเรื่องนี้ แต่เป็นตรงกันข้ามกับที่เคยได้ยินมา

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ทำให้เกิดโรคหอบหืด งานวิจัยสากลแสดงให้เห็นถึงสิ่งตรงกันข้าม

               มหาวิทยาลัย johns Hopkins ได้ประกาศว่าการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มโอกาสที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถึงอย่างไร การวิจัยในอดีตได้บ่งชี้ว่าสิ่งที่ตรงข้ามนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงมากกว่า เช่น งานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการโดยนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัย Catania ในอิตาลี ได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคหอบหืดจะเห็นความก้าวหน้าอย่างมากในจำนวนและความรุนแรงของการกำเริบของโรคหอบหืดเมื่อเปลี่ยนไปใช้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน

          ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยของ Johns Hopkins ก็คือ พวกเขามักลืมที่จะนำเอาประวัติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและประวัติทางการแพทย์ของผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาร่วมกับการวิจัยของพวกเขา ในรายงาน JHU นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่สูบบุหรี่ซึ่งเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าด้วยตัวเองในระหว่างปี 2016 ถึง ปี 2017

งานวิจัยของอิตาลีบอกว่าการเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้โรคหอบหืดดีขึ้น

         ผู้เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนให้เปลี่ยนจากการสูบบุหรี่เป็นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่ทีมวิจัยได้ทำการตรวจสอบ ค่าจากการตรวจวัดก็ตามที่เราตรวจวัดจากร่างของคนทำงาน หลายตัวเป็นระยะซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ Forced Vital Capacity แสดงถึงปริมาตรอากาศที่จุอยู่ในปอดเกือบทั้งหมด ค่านี้จะลดต่ำลงเมื่อเนื้อเยื่อปอดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นพังผืด หรือปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่ Forced Expiratory Volume ปริมาตรของอากาศที่เป่าออกอย่างเร็วแรงในวินาทีที่ 1 ซึ่ง FEV 1 นี้เป็นข้อมูลที่ใช้บ่อยที่สุดในการตรวจสมรรถภาพปอด Forved Expiratory Flow 25-50-75 ค่าเฉลี่ยของอัตราการเป่าในช่วงความจุร้อยละ 2575 ของ FVC Peak Expiratory Flow Rates อัตราการไหลของอากาศหายใจออกสูงที่สุด

บทสรุป การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ทำให้เกิดโรคหอบหืด

การสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ทำให้เกิดโรคหอบหืด

        ผู้เข้าร่วมทั้ง 18 คนยังคงอยู่ในการศึกษาวิจัยนี้ เป็นเรื่องสำคัญ ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดและเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างผู้สูบบุหรี่กับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า สิ่งที่นักวิจัยค้นพบก็คือ กลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเท่านั้นที่มีการปรับปรุงอย่างมากในสุขภาพทางเดินหายใจของพวกเขา และอีก 2 คน ยังสูบบุหรี่ทุกวัน สุขภาพทางเดินหายใจลดลงอย่างต่อเนื่อง

           การศึกษาในปัจจุบันได้ยืนยันว่าการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของโรคตามวัตถุประสงค์และตามอัตวิสัยในโรคหอบหืด และแสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์เหล่านี้อาจคงอยู่ในระยะยาว

           การศึกษาที่มีการควบคุมจำนวนมากได้รับการประกันเพื่อชี้แจงบทบาที่เกิดขึ้นใหม่ของหมวดหมู่บุหรี่ไฟฟ้าสำหรับการเลิกสูบบุหรี่และหรือการพลิกกลับของอันตรายในผู้ป่วยโรคหอบหืดที่สูบบุหรี่ แนวคิดที่ว่าการแทนที่บุหรี่ธรรมดาด้วยบุหรี่ไฟฟ้าไม่น่าจะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ