บุหรี่ไฟฟ้ามี ส่วนประกอบสำคัญๆอะไรบ้าง?

บุหรี่ไฟฟ้ามี ส่วนประกอบสำคัญๆอะไรบ้าง?

การใช้งาน บุหรี่ไฟฟ้า ให้ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ และวิธีการใช้งานของมันเสียก่อน เพราะว่า บุหรี่ไฟฟ้า ไม่เหมือนกับบุหรี่มวนแบบธรรมดา  บุหรี่ไฟฟ้า จำพวก relx , relx infinity ผู้ใช้งานที่ซื้อ บุหรี่ไฟฟ้า มาดูดได้เลย  ดังนั้นควรสนใจอยากจะเล่น หรืออยากจะลดบุหรี่มวน สิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก ที่ควรทำ คือ รู้จักอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบสำคัญ ๆ ของบุหรี่ไฟฟ้า เสียก่อนว่า มันมีอะไรบ้าง และอุปกรณ์ต่อไปที่แนะนำต่อไป เป็นอุปกรณ์สำคัญของการใช้งาน บุหรี่ไฟฟ้า ถ้าขาดชิ้นส่วนไหนไปก็ใช้งานไม่ได้ทันที  ส่วนประกอบหลักของ บุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่

ส่วนประกอบหลักของบุหรี่ไฟฟ้า

1.กล่องจ่ายไฟฟ้า

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เก็บไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให้กับ บุหรี่ไฟฟ้า ทุกอย่าง จะแบ่งออกเป็นสอง แบบแรกแบบที่เป็นกล่อง โดยจะมีส่วนประกอบหลักก็คือ ชิพเซ็ตที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการจ่ายไฟ , แบตเตอรี่ ทำหน้าที่ในการเก็บไฟเพื่อจ่ายให้กับขดลวด อีกหนึ่งชนิดคือเป็นมอทสำหรับยิงสด อุปกรณ์จะน้อยกว่าแบบที่เป็นกล่อง กล่องจ่ายไฟในบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่หลายขนาด ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ต้องการจะใช้แบตเตอรี่ขนาดที่มีความจุมากน้อยเท่าไหร่

2.อะตอม

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับไฟจากแบตเตอรี่ เป็นส่วนที่อยู่บนสุด ที่เราใช้ในการดูด และเป็นที่สำหรับเก็บน้ำยาของบุหรี่ ซึ่งอะตอมก็จะมีหลายแบบแตกต่างกันไป

3.คอยล์

เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความร้อนใน บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อทำให้เกิดควันโดยส่วนนี้จะทำมาจากลวด ซึ่งขดลวดที่ว่านี้จะแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ คอยล์ท่าจากโรงงาน ที่พร้อมใช้งานได้ทันที อีกแบบ คือ คอยล์ที่ทำขึ้นเอง เรียกว่า คอยล์โม คอยล์ชนิดนี้ผู้ที่ทำขึ้นมาได้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นอย่างดี

การระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า

ข่าวการระเบิดของ บุหรี่ไฟฟ้า ปรากฏขึ้นมาสื่อต่าง ๆ เยอะแยะเต็มไปหมด โดยเฉพาะเกิดขึ้นมาที่สุดในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของ บุหรี่ไฟฟ้า ในปี 2558 ว่ามีจำนวนมากถึง 56 ครั้ง มีตัวอย่างจากเด็กคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า  รวมไปถึงการระเบิดของ บุหรี่ไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นระหว่างการชาร์จไฟในรถยนต์และระเบิดขึ้นหลังมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

บุหรี่ไฟฟ้ากับกฎหมายในประเทศไทย

บุหรี่ไฟฟ้ามี ส่วนประกอบสำคัญๆอะไรบ้าง?

บุหรี่ไฟฟ้า ในประเทศไทยนั้น ยังไม่สามารถซื้อขายกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย มีการลักลอบการนำเข้ามาจำหน่ายผ่านตลาดมือหรือทางอินเตอร์เน็ตโดยประกาศ กฎหมาย และความผิดที่เกี่ยวข้องกับ บุหรี่ไฟฟ้า ในประเทศไทย เช่น ห้ามส่งออกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ  ห้ามขายหรือให้บริการ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าและนำยาสำหรับเติม บุหรี่ไฟฟ้า  ผู้ขายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ผลิตหรือสั่งนำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ